Hírek,  Képviselő-testületi ülések

Képviselő-testületi ülés 2023.02.28.

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének RENDES ülését,

2023. február 28-án (kedden) 18.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

Napirendi pontok:
1. A Pénzügyi Bizottság képviselő és külsős tagjának megválasztása és külső tag eskütétele
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2. Helyi civil szervezetek írásos (Községi Sportegyesület, Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület) és a Diák Önkormányzat tájékoztatója a 2022. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3. Vácrátót község 2023. évi költségvetésének ismertetése és a 2022. évi költségvetési előirányzat módosítása.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4. Ace Telecom ajánlatának megtárgyalása WIFI-szolgáltatási pontokra vonatkozóan
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

5. Vácrátót 325/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6. Horváthné Herpai Nóra területcserével kapcsolatos kérelmének megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7. Kovács Krisztián Tamás kérelme közterület-használatra vonatkozóan, Alkotmány út 71.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

8. FUTAPEST Klub kérelme a 24. vácrátóti terepfutó rendezvény kapcsán
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

9. Seres György Vácrátót 032 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban előterjesztett kérelmének megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

10. Védőnői körzet bővítésének megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

11. A Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség dolgozóival szemben meghatározott teljesítményköv. 2023. évre.
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

12. Decathlon „Sportból a legtöbbet! 2023” pályázat benyújtása
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

13. Háromoldalú együttműködési Megállapodás (Vr.Önk.-Váci Tankerület-Váci Bartók-Pikéthy Zeneművészeti)
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

14. Szent István lakópark kapcsán tartandó lakossági fórum időpontjának meghatározása
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

Mellékletek letöltése

Vácrátót, 2022. február 15.
Tisztelettel: Spiegelhalter László
polgármester

Képviselő-testületi ülés 2023.02.28. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva