Hírek

Nippon Paper Chemicals Europe Zrt. üzem telepítésével kapcsolatos további tájékoztatás

A Vácrátót, 038/22 hrsz-ú ingatlanon a Nippon Zrt. őrlőüzem építését tervezi. Az ide szállított nagyobb szemcséjű alapanyag granulátumot az üzemben kisebb méretűre őrölik, csomagolják, tárolják és innen szállítják majd a partnerekhez/vevőkhöz.
Az üzem tervei jelenleg kidolgozás alatt állnak. A beruházó a mellékelt látványterv tervezeten szereplő üzemcsarnokot (benne: alapanyag raktárat, őrlő egységet, csomagoló helyiséget, késztermék raktárat, kiszolgáló irodai, szociális helyiségeket) szeretné kivitelezni cca.: 7.600 m2 alapterületen. Ezek még tervezetek, a tervek az engedélyezés során még módosulhatnak.
A telekmegosztás előtti, 102,508 m2 nagyságú Vácrátót 038/18 hrsz-ú terület közműveivel kapcsolatban, amelynek kevesebb mint a fele a 038/22 telek a telekmegosztás után:
A tulajdonos 2020.02.03. napján kapott a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalától építési engedélyt Vácrátót közigazgatási területén a 2104j. út 6+721,20 kmsz-ben balra kanyarodó sávos csomópont létesítésére, a 038/18 hrsz-ú ingatlan gépkocsi behajtójának építésére. A megépítést követően, 2021.11.02. napján kapott engedélyt a megépített rész forgalomba helyezésére.
A Vácrátót 038/18 hrsz-ú ingatlan ivóvíz- és szennyvízellátására vonatkozóan a tulajdonos 50 m3/nap becsült fogyasztással kalkulálva nyújtotta be a közműigényt. Az ivóvíz ellátás a 039 hrsz-ú úton üzemelő DN 100 KM PVC gerincvezetékről biztosított.
A szennyvízelvezetés önerős kiépítéssel a vácrátóti NA 250-es regionális nyomóvezetékre történő csatlakozással, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 2020. májusában kiadott vízjogi létesítési engedélyével történt.
„Vácrátót, Ipari park villamos energia ellátása, BHTR állomás és 20 kV-os földkábel létesítése” tárgyban az ELMŰ Hálózati Kft (mint Engedélyes) 2020.05.20. napján kapott a közcélú hálózat építésére engedélyt.
A Nippon üzem tervezett vízfelhasználása – az átlagos üzem vízigényhez képest – nem tekinthető jelentősnek, és az is többnyire a gépek hűtéséhez szükséges.
A Nippon ingatlanhoz rendelt közműkapacitások az alábbiak azzal, hogy ezek maximális keretszámok, a tényleges fogyasztás ennél kevesebb lehet/lesz:
víz/szennyvíz: 21,7 m3/nap;
tűzivíz: 405 m3 (az ingatlanon épített tűzivíztartályban kell tárolni
gáz: 80.000 m3/év
elektromos áram: 3000 kVA/nap

A zaj- és fénykibocsátást illetően fontos, hogy egy zárt üzemről van szó, és a munkálatok (ezek hatásai) ezen zárt üzemben zajlanak majd. Az építtető a tervezés és kivitelezés során valamennyi jogszabályi (műszaki, környezetvédelmi és egyéb) előírást maradéktalanul betart, ez a Nippon Paper számára prioritás nem csak Japánban, hanem minden országban, ahol a Nippon Paper jelen van. Mindenki közös érdeke a zaj- és fénykibocsátás mérséklése, a környezet, a lakosság, az üzemben dolgozók biztonsága és mindennapi biztonságos és hatékony munkavégzése valamint a cég és a lakosság békés és eredményes hosszútávú együttműködése érdekében is.
Forgalom: az üzem működése természetesen fokozhatja a térség átmenő forgalmát, ahogy ez minden esetben felmerülhet ott, ahol egy üzem, kereskedelmi vagy logisztikai beruházás (pl. Stop & Shop vagy egy népszerű élelmiszerbolt) létesül. Az ezzel kapcsolatos részletek (szállítási útvonal, gyakoriság, együttműködő partnerek kiválasztása, stb.) még kidolgozás alatt állnak.

Vácrátót, 2023.03.02.

Spiegelhalter László
polgármester

Nippon Paper Chemicals Europe Zrt. üzem telepítésével kapcsolatos további tájékoztatás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva