Hagyományőrzők

A Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület 2007-ben alakult 77 alapító taggal. Egyesületünk az iskolásoktól a nyugdíjasokig minden korosztályt képvisel.

Az egyesületünk öt csoportot működtet, amelyek a következők:

  • Labdarózsa Hagyományőrző Csoport,
  • Öregfiúk Dalkör,
  • Nyugdíjas Klub,
  • Lovasok,

Csoportjaink már az egyesület megalakulása előtt is sikeresen működtek. Olyan személyek is tagjai az egyesületnek, akik egyik csoportban sem tevékenykednek, viszont fontosnak tartják az egyesület céljainak megvalósulását.

Célunk a településünk természeti és kulturális kincseinek megóvása, megőrzése.

A hagyományőrző csoportjaink repertoárjában szerepel Vácrátót régmúlt szokásainak, énekeinek, viseletének bemutatása. Olyan, a falu életéhez kötődő szokások, hagyományok ezek, amelyek több száz évre visszanyúló emlékezetekben örököltünk a nagyszüleinktől és a dédszüleinktől. Repertoárunkban szerepel a magyar tájegységek, azon belül is a Galga-mente és környékének, színes néphagyományainak és tánchagyományainak megismertetése. A hagyományőrző csoportok más települések kulturális rendezvényein is szívesen szerepelnek, hogy Vácrátót hírnevét öregbítsék.

Minden év tavaszán megrendezzük községükben a „Szemétszüret”-et, azaz szemétgyűjtési akciót szervezünk, ősszel pedig a Szüreti Mulatságot. Egyesületünk keretein belül kerül megrendezésre a Taczman Elek emlékkupa.

Elérhetőségek:

Az egyesület elnöke: Szlovák Ferenc

e-mail: ratotihagyomany@gmail.com

Az egyesület székhelye és levelezési címe: 2163 Vácrátót, Szabadság út 28.