Képviselő-testületi ülések

Meghívó képviselő-testületi ülésre

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének RENDES ülését,
2024. február 27-én (kedden) 18.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.
Napirendi pontok:

1. Helyi civil szervezetek írásos (KSE, Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület) tájékoztatója a 2023. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2. Vácrátót Önk. 2023. IV. negyedévi költségvetési előirányzat módosítása és 2024. évi költségvetésének megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3. A Képviselő-testület 2024. évi munkatervének jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4. 2023. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés ismertetése
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5. A Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség dolgozóival szemben meghatározott teljesítményköv. 2024. évre.
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

6. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7. Vácrátót Község Településrendezési Tervének módosítása-véleményezési anyag jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

8. Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

9. A Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása, valamint a nyári zárvatartás jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

10. Munkacsoportba (Szt. I. lakópark) történő delegálás jóváhagyása (napirendi pont módosítással 1. napirend)
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

11. FUTAPEST Klub kérelmének megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

12. Vácrátót Közösségépítő Egyesület névhasználat iránti kérelmének megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

13. Bérleti díjak és közterület-használati díjak inflációkövetésének felülvizsgálata
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

mellékletek letöltése

Vácrátót, 2024. február 15.
Tisztelettel: Spiegelhalter László
polgármester

Meghívó képviselő-testületi ülésre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva