Hírek,  Képviselő-testületi ülések

Képviselő-testületi ülés

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI ülését,

2022. március 30-án (szerdán) 16.30 órára összehívom.

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

Napirendi pontok:
1. TOP-Plus 1.1.3-21 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” pályázat elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2. TOP-Plus 1.2.3-21 „Belterületi utak fejlesztése” pályázat elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

3. A Szent István utca híd felújítására beérkezett árajánlatok megtárgyalása
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

4. Közbeszerzési terv jóváhagyása, felülvizsgált közbeszerzési szabályzat elfogadása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5. A Gesztorház Bt, közbeszerzés lefolytatására irányuló megbízási szerződésének jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6. Közbeszerzési eljárás megindítása, felhívás elfogadása Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde (épületrész bővítéssel nem járó átalakítására)
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7. A Vácrátót 038/18 hrsz-ú területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

melléklet letöltése

Vácrátót, 2022. március 29.

Tisztelettel: Spiegelhalter László sk.
polgármester

Képviselő-testületi ülés bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva