Hírek

Képviselő-testületi ülés 2022.12.05

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését,

2022. december 5-én (hétfőn) 18.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

Napirend előtti tájékoztatás
Napirendi pontok:

1. 2022. évi költségvetési előirányzat (III. negyedév) módosítása
Előadó: Spiegelhalter László, polgármester

2. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatok elbírálása.
Előadó: Spiegelhalter László, polgármester

3. 2022. évi szociális keret felhasználása
Előadó: Spiegelhalter László, polgármester

4. Étkezési térítési díjak felülvizsgálata.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és közterület-használat bérleti díjak felülvizsgálata.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6. Gárdonyi Géza Rendezvényközpont és a tornacsarnok bérleti díjainak felülvizsgálata.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7. A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek pályázatán történő részvétel jóváhagyása-ajánlattétel
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

8. TOP Plusz-3.3.1-21 kódszámú „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázat kapcsán polgármester felhatalmazása a közbeszerzés elindítására, közbeszerzési szabályzat felülvizsgálatára
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

9. Böjte Horváth István, szobrász Munkácsy Mihály-díjra történő felterjesztésének jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

10. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

11. A belső ellenőrzési feladatok ellátására irányuló megbízási szerződés jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

12. Az önkormányzat két üzlethelyiségének további hasznosítása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

melléklet letöltése

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.
Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

Vácrátót, 2022. november 30. Tisztelettel:
Spiegelhalter László, polgármester

Képviselő-testületi ülés 2022.12.05 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva