Hírek,  Képviselő-testületi ülések

Képviselő-testületi ülés 2022.05.10.

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését,

2022. május 10-én (kedden) 18.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

Napirendi pontok:
1.) 2021. évi zárszámadás megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester; Bíró Istvánné, pénzügyi vezető

2.) Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2021. évi működéséről
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3.) Beszámoló a Váci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi működéséről
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4.) Beszámoló Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ 2021. évi működéséről
Előadó: Spiegelhalter László polgármester; Nagyné Gódor Csilla, intézményvezető

5.) Az Önkormányzat 2021. évi szociális beszámolója.
Előadó: Matyó Anikó aljegyző

6.) Közbeszerzési eljárás eredményhirdetése, „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések” keretében Óvoda belső átalakítására
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7.) Közbeszerzési eljárások megindítása TOP-Plus projektekhez kapcsolódóan (mini bölcsőde építése, Bem-Arany János utca belterületi csapadékvíz elvezetés)
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

8.) A Vác és Vidéke közétkeztetésre benyújtott árajánlatának megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

9.) A SOLAR HOME SYSTEM Kft. által a fogorvosi rendelőre benyújtott napelemes árajánlat megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

10.) Stipka Anett Luca (Hangulat Étterem és Panzió) kérelme a panzió területének beépíthetőségére vonatkozóan
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

mellékletek

Megjelenésére számítok!

Vácrátót, 2022. május 05.

 

Tisztelettel: Spiegelhalter László sk.
polgármester
|

Képviselő-testületi ülés 2022.05.10. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva