Archívum,  Képviselő-testületi ülések

Képviselő-testületi ülés 2022.02.23.

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének RENDES ülését,

2022. február 23-án (szerdán) 18.30 órára összehívom.

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

Napirendi pontok:

1. A Pénzügyi Bizottság külső tagjának megválasztása és eskütétele
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2. Polgármester költségtérítésének felülvizsgálata jogszabályváltozás miatt
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

3. A Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség dolgozóival szemben meghatározott teljesítményköv. 2022. évre.
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

4. Helyi civil szervezetek írásos (Községi Sportegyesület, Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület) és a Diák Önkormányzat tájékoztatója a 2021. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5. Vácrátót község 2022. évi költségvetésének ismertetése és a 2021. évi költségvetési előirányzat módosítása.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6. Tájékoztatás a szociális célú tűzifa kiosztásáról.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása törvényességi észrevétel miatt
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

8. A Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

9. Alkotmány utcai lakosok kérelme út aszfaltozása iránt
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

mellékletek letöltése

Vácrátót, 2022. február 15.

Tisztelettel: Spiegelhalter László sk.
polgármester

Képviselő-testületi ülés 2022.02.23. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva