Hírek

FELHÍVÁS – ingatlanok előtti közterületek karbantartására vonatkozóan

Tisztelt Ingatlantulajdonos!

Önök is tapasztalhatják, hogy évről-évre nagyobb a hirtelen lezúduló csapadék. Gyakran egy óra alatt leesik egy hónapos esőmennyiség, ezért különösen fontos a meglévő vízelvezető árkok tisztántartása.

A jogszabály (1/1986 ÉVM-EÜM rendelet) ez alól kiveszi, és az ingatlan tulajdonosának a feladatává teszi, hogy gondoskodjon:
a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület);
b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá
c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló terület tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Ezúton kérem az Ady Endre utca –Ságvár utca ingatlantulajdonosait, hogy a telkeik végén található (Csokonai utcától a Béke utcáig futó) vízelvezető árok tisztításáról, mélyítéséről gondoskodni szíveskedjenek!

Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok tisztántartása az Ön és lakótársai biztonságát szolgálják. Ezúton is köszönöm az együttműködésüket.

Vácrátót, 2024.07.02.
Matyó Anikó, aljegyző

FELHÍVÁS – ingatlanok előtti közterületek karbantartására vonatkozóan bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva