Hírek

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekről

Hatósági bizonyítvány többgenerációs családi házban élő családok részéreEzúton tájékoztatom Önöket, hogy az egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022.(VII.21.) Korm. rendelet 7/A.§-a megteremtette annak a lehetőségét, hogy a többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt.

A kedvezményt azok a családi fogyasztói közösségek is igénybe vehetik, akik olyan – társasháznak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő- családi házban, ikerházban, osztatlan közös tulajdonú ingatlanban stb. élnek, ahol legfeljebb négy egymástól elkülönülő (azaz önálló) lakás rendeltetési egység található, DE csak egy közös gázórával rendelkezik.

  1. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltételei:

  1. a kérelmezett ingatlan nem minősül társasháznak, lakásszövetkezetnek,
  2. a kérelmezett ingatlanon található lakás rendeltetési egységek száma legfeljebb 2-4 db.

Az eljárási idő 8 nap.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

„Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása – egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs – fogyasztása céljára vásárol földgázt, földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló, nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”


Felhívjuk figyelmét arra, hogy ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet személyesen vagy ügyfélkapun – e-papír szolgáltatáson – keresztül lehet benyújtani. Az adatkezelési tájékoztató szintén mellékletünkben található.

Felmerülő kérdés esetén további felvilágosításért a Vácrátóti Kirendeltséghez fordulhat! (tel.: 0628360012).

>>>kérelem letöltése itt <<<

Vácrátót, 2022. szeptember 14.

Matyó Anikó sk.

aljegyző

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva