Képviselő-testületi ülések

Képviselő-testületi ülés 2022.10.04.

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselö-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését,
2022. október 04-én (kedden) 18.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

Napirend előtti tájékoztatás

Napirendi pontok:
1. 2022. évi költségvetés I. félévi élőirányzat módosítása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
2. Szociális célú tűzifa rendelet megalkotása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
3. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi pályázati fordulójához történő csatlakozás jóváhagyása, pályázati kiírása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
4. A 2023 .évi belső ellenőri terv jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
5. Vácrátót Község Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló 2021. évi beszámoló utólagos jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
6. Közétkeztetésre irányuló árajánlatának/ határozott idejű szerződés megkötésének megtárgyalása (Vác és Vidéke Vendéglátó Kft.)
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
7. Testvér települési megállapodás megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

mellékletek letöltése

Képviselő-testületi ülés 2022.10.04. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva