Képviselő-testületi ülések

Képviselő-testületi ülés 05.21.

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését,

2022. május 21-én (kedden) 18.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

Napirendi pontok:

1.) Vácrátót Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 4/2020. (II.19.) rendelet módosításának megtárgyalása (Vácrátót 038/8 hrsz-Baldauf terület)
Előadó: Spiegelhalter László polgármester; Bíró Istvánné, pénzügyi vezető

2.) Megállapodás vagyonkezelési szerződés jogutódlásról (Vácrátót Község Önkormányzata-Klebelsberg Központ-Váci Tankerület)
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3.) Dr. Vecserka Eü. Bt. szolgáltatói díj emelésének megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4.) TOP Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” projekt közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5.) TOP Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” projekt közbeszerzési eljárás lebonyolítására beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Matyó Anikó aljegyző

mellékletek letöltése

Megjelenésére számítok!

Vácrátót, 2022. június 16.

 

Tisztelettel: Spiegelhalter László sk.
polgármester

Képviselő-testületi ülés 05.21. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva