Hírek

FELHÍVÁS!

VÁCRÁTÓT Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Vácrátót Község Településrendezési Eszközeinek /Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv/ módosítása elkészült. Az elkészült anyagot a honlapon áttanulmányozhatják. A partnerségi egyeztetés lefolytatása elektronikus úton történik.

A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen Felhívástól számítva 15 napig
Harkácsi Margit, főépítésznek címezve, írásban, az alábbi elektronikus címen tehetik meg:
E-mail cím: foepitesz@szodliget.hu

Segítő közreműködésüket megköszönve:
Spiegelhalter László polgármester

FELHÍVÁS! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva