Képviselő-testületi ülés 2015.11.10 Nyomtatás

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2015. november 10-én (kedden) 18.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

Napirend előtti tájékoztatás.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

Napirendi pontok:

1./ Helyi adók mértékének megállapítása
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
2./ Vácrátót Község Környezetvédelmi programjának ismertetése.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
3./ Közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás (óvoda kapacitásbővítés).
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
4./ 2015. évi költségvetési előirányzat módosítása.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
5./ Gyalogos átkelőhelyek kialakítására benyújtott árajánlatok ismertetése.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
6./ Három oldalú megállapodás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatok feladat ellátására.
      Előadó: Matyó Anikó aljegyző
7./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása.
      Előadó: Matyó Anikó aljegyző
8./ Egyebek:
- Váci Víziközmű Társulat irodaváltása.
- Pest Megye önálló régióvá válásának kezdeményezése.

Zárt ülés keretében:

1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra benyújtott pályázatok elbírálása.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

testület anyagok egyben

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok. Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.
Vácrátót, 2015. november 04.

                        Tisztelettel:    

                                    Spiegelhalter László
                                           polgármester