Képviselő-testületi ülés 2015.10.13 PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2015. október 13-án (kedden) 18.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

Napirend előtti tájékoztatás.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a község egészségügyi ellátásának alakulásáról.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
      Meghívott vendégek: dr. Kovács Péter háziorvos,
                  Kissné Strihó Mária védőnő
                  dr. Cinkler Éva fogorvos
2./ Beszámoló a Gárdonyi Géza Művelődési Ház tevékenységéről.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
       Meghívott vendégek: Wildmann Erika volt művelődési ház vezető
3./ Vácrátót, 411/8 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására beérkezett pályázat ismertetése.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
4./ 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
5./ 2015. évi költségvetési előirányzat módosítása.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
6./ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása (Pénzügyi Bizottsági tagok megválasztása miatt).
      Előadó: Matyó Anikó aljegyző
7./ Gyalogos átkelőhelyek kialakítására benyújtott árajánlatok ismertetése.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
8./ Mókus Óvoda közalkalmazottainak kedvezményes étkezési térítési díj biztosítása.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
9./ Egyebek:

Napirendi pontok letöltése egyben


Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok. Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.
Vácrátót, 2015. október 05.

                        Tisztelettel:    

                                    Spiegelhalter László
                                           polgármester