Képviselő-testületi ülés 2015.09.08 Nyomtatás

M E G H Í V Ó

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2015. szeptember 08-án (kedden) 18.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

Napirend előtti tájékoztatás.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

Napirendi pontok:
1./ Vác és Vidéke Vendéglátó Kft. beszámolója a konyha üzemeltetéséről.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
      Meghívott vendég: Kosztyán Attila ügyvezető
2./ Vácrátóti Mókus Óvoda 2014/2015. évi beszámolója.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
      Meghívott vendégek: Pappné Spiegelhalter Julianna vezető óvónő
                  Szerencsés Istvánné vezető óvónő
3./ Vácrátót, 057/13 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására beérkezett pályázat ismertetése.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
4./ Duplex 2003. Bt. beadványának ismertetése a Vácrátót, 94/9 hrsz.-ú területtel kapcsolatban.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
5./ Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére benyújtott árajánlatok ismertetése.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
6./ Tájékoztató a Gárdonyi Géza Művelődési Ház vezetőjének lemondásáról.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
7./ Pénzügyi Bizottságba bizottsági tag választás.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
8./ Tájékoztatás a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatok átalakításával kapcsolatosan.
      Előadó: Matyó Anikó aljegyző
9./ Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás
      igénylése.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
10./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról szóló
      értesítés.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
11./ Egyebek:
- Pest Megye Önkormányzatának kitüntető díjakra vonatkozó javaslattételi felhívása.
- Vácrátót, 411/58 hrsz.-ú földterület hasznosításra pályázat kiírása.

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok. Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.
Vácrátót, 2015. szeptember 02.
                        Tisztelettel:    

                                    Spiegelhalter László sk.
                                           polgármester

 

mellékletek letöltése