Képviselő-testületi ülés 2015.07.09 Nyomtatás

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2015. július 09-én (csütörtökön) 18.00 órára

összehívom.

Az ülés helye: Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)


Napirend előtti tájékoztatás.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester


Napirendi pontok:

1./ Óvodavezetői munkakörre kiírt pályázat elbírálása.
    (Véleményeztetések folyamatban vannak (Nevelőtestület, SZMK)
    Előadó: Spiegelhalter László polgármester
    Meghívott vendég: pályázó
2./ Villamosenergia ellátásra benyújtott ajánlatok ismertetése.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
3./ Vácrátót Község Esélyegyenlőségi Program ismertetése.
      Előadó: Matyó Anikó aljegyző
4./ 2015. évi költségvetési előirányzat módosítása.
      Előadó: Matyó Anikó aljegyző
5./ Konyhai étkeztetésre árajánlatok bekérése.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
6./  A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes  gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása.
      Előadó: Matyó Anikó aljegyző
7./ Árajánlatok megtárgyalása konyha vízvezeték rendszer felújításával kapcsolatban.
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
8./Vácrátóti Mókus Óvoda Alapító Okiratának módosítása.
      Előadó: Matyó Anikó aljegyző


Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok. Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

Vácrátót, 2015. július 02.        


                        Tisztelettel:    

                                    Spiegelhalter László
                                           polgármester

 

Anyagok letöltése egyben