Képviselő-testületi ülés 2020.10.26 PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését,


2020. október 26-án (hétfőn) 19.00 órára összehívom.


Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

Napirend előtt: Lunk Gergely, belépő önkormányzati képviselő eskütétele
      Meghívott: Dr Molnár Edit, HVB elnök
        
Napirendi pontok:

1.    Pénzügyi bizottság külső tagjának megválasztása, eskütétele
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
2.    Őrbottyáni Rendőrőrs vácrátóti körzeti megbízottjának kinevezéséhez hozzájárulás
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
3.    E-MOBI és az Önkormányzat közötti együttműködési szerződés módosítása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
4.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására (094/10; 1200/40,1200/59, 1200/62, 1200/67, 1200/74) pályázat kiírása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
5.    FCC Magyarország Kft. által bérelt Vácrátót 040/47A-C hrsz-ú ingatlanok tulajdonosváltása miatti nyilatkozattétel (elővásárlási jogról történő lemondás)
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
 

mellékletek letöltése


Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.
Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.


Vácrátót, 2020. október 21.
                        Tisztelettel:    Spiegelhalter László
polgármester