Képviselő-testűleti ülés 2020.09.29. PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését,


2020. szeptember 29-én (kedd) 17.30 órára összehívom.


Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.


Napirendi pontok:

1.    2020. I. félévi előirányzat módosítás
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
2.    Ciklusprogram 2019-2024. jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
3.    Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2021. évi fordulójához történő csatlakozás megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
4.    Szociális célú tűzifa rendelet megalkotása.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
5.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra (094/10; 1200/40,1200/59, 1200/62, 1200/67, 1200/74) érkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
6.    Vácrátóti Mókus Óvoda kerti fáinak karbantartására beérkezett ajánlat megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
7.    Vácrátóti Mókus Óvoda MFP-Óvodaudvar beruházás pótmunka árajánlat megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
8.    Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosításának megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
9.    Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beszámolójának (2019. év) jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

melléklet letöltése

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.
Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.


Vácrátót, 2020. szeptember 21.
                        Tisztelettel:    Spiegelhalter László
polgármester