Képviselő-testületi ülés 2020.06.02. Nyomtatás

 

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 17/2017. (XI. 15.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva, hivatkozva a 21.§ (4) bekezdésében foglaltakra Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését,

2020. június 02-án (kedden) 18.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

 

Napirendek előtti polgármesteri tájékoztatás

 

Napirendi pontok:

 

  1. A vészhelyzet időtartama alatt hozott polgármesteri határozatok testületi jóváhagyása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

  1. A vészhelyzet időtartama alatt jóváhagyott zárszámadási rendelet testületi jóváhagyása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

  1. A Veresegyházi Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ szakmai beszámolója a 2019. évről

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

  1. A Községi Könyvtár szakmai beszámolója a 2019. évről

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

  1. A közvilágítás karbantartására benyújtott árajánlatok megtárgyalása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

  1. A Magyar Telekom megkeresése a Vácrátót 411/8 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon lévő bázisállomással kapcsolatban

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

  1. Bednárik-Stefanik Adrienn, vácrátóti lakos kérelme a Vácrátót 422/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon álló (volt virágüzlet) felépítmény tárgyában

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

  1. A Vácrátót 074/11 hrsz-ú önkormányzati ingatlan hasznosításra történő meghirdetése

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

  1. A Vácrátót 094/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlan hasznosításra/értékesítésre történő meghirdetése

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

  1. Dr. B. Szabó Géza közterület-használati iránti kérelme a Vácrátót 58/3 és 094/10 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok meghatározott részére vonatkozóan

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 mellékletek letöltése

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok. Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

Vácrátót, 2020. május 28.

                                                           Tisztelettel:       Spiegelhalter László, polgármester sk.