Képviselő-testületi ülés 2020.03.13. PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI ülését

2020. március 13-án (pénteken) 16.30 órára összehívom.

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

Napirend előtti tájékoztatás.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

Napirendi pontok:

1.    Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Orvosi eszköz” valamint „Orvosi rendelők fejlesztése” pályázatok benyújtásának jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
2.    A Magyar Falu Program „Temetőfejlesztés” (2.1. napirend) és „Óvoda udvar” (2.2. napirend) pályázatok megvalósítására bekért árajánlatok jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
3.    Vácrátót Község Önkormányzat SZMSZ-ének módosítása (kormányzati funkciók felvétele miatt)
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
4.    A Vácrátót Mókus Óvoda-Bölcsőde SZMSZ-ének módosítása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
5.    A Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat+intézményei közötti munkamegosztási megállapodások jóváhagyása (5.1.-5.5. napirendi pont)
Előadó: Matyó Anikó, aljegyző
6.    A főzőkonyha bérleti szerződésének lezárása, esetleges megállapodás az átadásra kerülő eszközökről
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
7.    ENERIN Közvilágítási Kft. közvilágítási és bérleti szerződésének továbbá üzemeltetési szerződésének felmondása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

melléklet letöltés

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok. Akadályoztatását, esetleges távolmaradását, kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

Vácrátót, 2020. március 06.


Tisztelettel:    

Spiegelhalter László
polgármester