Képviselő-testületi ülés 2020.02.18. PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

 

2020. február 18-án (kedden) 19.00 órára összehívom.

 

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

 

Napirend előtti tájékoztatás.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

Napirendi pontok:

 

 1. A 2019. évi belső ellenőrzési jelentés ismertetése

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. Községi Sportegyesület írásos tájékoztatója a 2019. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület írásos tájékoztatója a 2019. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. Karate HSE írásos tájékoztatója a 2019. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. Diákönkormányzat írásos tájékoztatója a 2019. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. 2019. évi költségvetési előirányzat (november, december hó) módosítása

Előadó: Spiegelhalter László, polgármester

 1. Vácrátót Község 2020. évi költségvetésének ismertetése

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. A Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség köztisztviselőivel szemben meghatározott teljesítménykövetelmények a 2019. évre.

Előadó: Matyó Anikó aljegyző

 1. Vácrátót Község Önkormányzat felülvizsgált Településrendezési Tervének jóváhagyása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. Pályázat benyújtása (NÉBIH felhívására) fatermékek ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozóan

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. Az önkormányzati tulajdonú 093/3 hrsz-ú ingatlan hasznosítására beérkezett ajánlat megtárgyalása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. A Vácrátót 097/5 hrsz-ú ingatlan hasznosításának meghirdetése

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. Kérelem önkormányzati tulajdonú építési telkek iránt - önk.tulajdonú telkek meghirdetése értékesítésre

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. FCC Magyarország Környezetvédelem és Hulladékgazdálkodás Kft. és az Önkormányzat közötti bérleti szerződés (Vácrátót 040/47 hrsz) módosításának megtárgyalása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 1. Egészségfejlesztési Iroda-Vácrátót Község Önkormányzata közötti Együttműködési Nyilatkozat 

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

melléklet letöltése 

TSZT és HESZ mellékletek

 

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok. Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

Vácrátót, 2020. február 12.

                                                                                   Tisztelettel:        Spiegelhalter László

                                                                                                                polgármester