Közmeghallgatás PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. szeptember 18-án (szerdán) 18.00 órakor a Botanikus kert – Karbonházban (2163 Vácrátót, Kossuth utca felőli bejárat) közmeghallgatást tart.

Napirendi pontok:

1./ 2018. évi zárszámadásról szóló beszámoló
2./ 2019. évi költségvetés ismertetése
3./ Ciklusértékelés 2014-2019.
4./ Tájékoztatás a naperőmű beruházásról
      Meghívott vendég: Edelman György, a beruház képviseletében

Meghívott vendégek:

dr. Maruszki Gábor Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatal Hivatalvezetője
Gyenes Szilárd a Zöld Híd Régió Kft. ügyvezetője
Toldi Péter iskolaigazgató
Pappné Spiegelhalter Julianna óvodavezető
Kucsora István, családgondozó
Molnár József körzeti megbízott
Dr. Sánta János, plébános
dr. Kovács Péter, háziorvos

Kissné Strihó Mária, védőnő
Dalváriné Ádám Judit, könyvtáros
Papp Miklós a Nyugdíjas Klub vezetője
Szecsei Zoltán a Karate HSE vezetője
Vazicsek Róbertné a Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület elnöke

Kérjük a lakosság aktív részvételét!


Vácrátót, 2019. szeptember 11.
Tisztelettel:
                                    Spiegelhalter László
                                                  polgármester