Képviselő-testületi ülés 2017.07.11. PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 18/2015. (XI. 11.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva az SZMSZ 21.§ (5) bekezdésére hivatkozással Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületénekrendkívüli ülését

2017. július 11-én (kedden) 16.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye:Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

 

Napirendi pontok:

 

1./ Az MVM Hungarowind és Vácrátót Község Önkormányzata közötti bérleti szerződés tervezet (Vácrátót, 057/13 hrsz)  megtárgyalása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2./ A bölcsődei térítési díjakról szóló 8/2017. (VIII.01.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3./Az Önkormányzat 2016. évi gyámügyi beszámolójának kiegészítése.

     Előadó: Matyó Anikó aljegyző

 

 

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.

 

Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

melléklet letöltése

 

Vácrátót, 2017. július 6.            

           

                                                                       Tisztelettel:                  

 

                                                                                                          Spiegelhalter László

                                                                                                               polgármester