Képviselő-testületi ülés 2017.06.22. PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 18/2015. (XI. 11.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva az SZMSZ 21.§ (5) bekezdésére hivatkozással Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületénekrendkívüli ülését

2017. június 22-én (csütörtökön) 11.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye:Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

Napirendi pontok:

 

1./ Vis maior pályázat benyújtása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2./ Bölcsődei térítési díjak meghatározása.

Előadó: Matyó Anikó aljegyző

3./Elektromos töltőállomás csatlakozási pont kiépítése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4./Szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló szerződés ismertetése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

mellékletek letöltése 

 

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.

Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

 

Vácrátót, 2017. június 15.                     

           

                                                                       Tisztelettel:                  

 

                                                                                                          Spiegelhalter László

                                                                                                               polgármester