Képviselő-testületi ülés 2017.04.25. PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2017. április 25-én (kedden) 18.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye:Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

Napirend előtti tájékoztatás.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

Napirendi pontok:

 

1./ A Váci Rendőrkapitányság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámoló.

     Meghívott vendég: Latorovszky Gábor kapitányságvezető és Vikor István az őrbottyáni rendőrőrs parancsnoka

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2./ Beszámoló a Vác Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3./Esély Szociális Alapellátási Központ beszámolója a 2016. évi tevékenységéről.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4./ Tájékoztató a községi könyvtár állapotáról és látogatottságáról.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5./ Gondozási Központ beszámolója a 2016. évi tevékenységéről.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6./  A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása.

       Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7./ Az Önkormányzat 2016. évi szociális és gyámügyi beszámolója.

     Előadó: Matyó Anikó aljegyző

8./ 2016. évi zárszámadás.

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

9./Botanikus kert melletti parkoló kialakításhoz rendelet megalkotása.

     Előadó: Matyó Anikó aljegyző

10./ Közmeghallgatás napirendjeinek meghatározása.

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

11./ DMRV Zrt. ivóvízközmű-vagyon átadásáról/szennyvízközmű-vagyon átadásáról szóló tájékoztatójának ismertetése.

       Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

mellékletek letöltése egyben

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.

Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

Vácrátót, 2017.április 19.

 

                                                                                  Tisztelettel:      

                                                                                                          Spiegelhalter László

                                                                                                               polgármester