Képviselő-testületi ülés 2017.04.03. PDF Nyomtatás E-mail

 

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 18/2015. (XI. 11.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva az SZMSZ 21.§ (5) bekezdésére hivatkozással Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2017. április 03-án (hétfőn) 9.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye:Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

Napirendi pontok:

 

1./ ASP központhoz való csatlakozással kapcsolatos korábbi testületi döntés módosítása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2./ A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3./ Közbeszerzési terv elfogadása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4./ „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 2017.” benyújtható pályázatokról.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

mellékletek letöltése

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.

Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

Vácrátót, 2017. március 31.                  

         

                                                                       Tisztelettel:                 

                                                                                                          Spiegelhalter László

                                                                                                               polgármester