Képviselő-testületi ülés 2017.02.28. PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2017. 02. 28-án (kedden) 18.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye:Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

Napirend előtti tájékoztatás.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

Napirendi pontok:

 

1./ Vácrátót község 2017. évi költségvetésének ismertetése és a 2016. évi költségvetési előirányzat módosítása.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2./ Polgármester költségtérítésének felülvizsgálata jogszabályváltozás miatt.

      Előadó: Matyó Anikó, aljegyző

3./  2016. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés ismertetése.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4./A Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség dolgozóival szemben meghatározott

     teljesítménykövetelmények a 2017. évre.

      Előadó: Matyó Anikó aljegyző

5. / Községi Sportegyesület írásos tájékoztatója az átadott pénzeszközök felhasználásáról (2016. évi)

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6./ Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület írásos tájékoztatója az átadott pénzeszközök

     felhasználásáról (2016. évi)

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7./ Karate HSE írásos tájékoztatója az átadott pénzeszközök

     felhasználásáról (2016. évi)

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

8./ Tájékoztatás a szociális célú tűzifa kiosztásáról.

      Előadó: Matyó Anikó aljegyző

9./ Díszpolgári cím adományozása.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

10./ Az 5/2015. (II.18.) számú szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni és személyes

      gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása.

      Előadó: Matyó Anikó aljegyző

11./ Rendelet megalkotása a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából július 1-je munkaszüneti nappá

       történő nyilvánítása ügyében.

       Előadó: Matyó Anikó aljegyző

12./ Csatlakozási lehetőség „A legszebb konyhakertek” - Magyarország legszebb konyhakertjei országos

       programhoz.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.

Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

mellékletek letöltése

Vácrátót, 2017.február 15.

 

                                                                                  Tisztelettel:      

           

                                                                                                          Spiegelhalter László

                                                                                                               polgármester