Képviselő-testületi ülés 2017.01.24. PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését
2017. 01. 24-én (kedden) 18.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

Napirend előtti tájékoztatás.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

Napirendi pontok:

1./ dr. Törőcsik Edit, címzetes főjegyezői címre történő felterjesztésének megtárgyalása
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
2./ Polgármester költségtérítésének felülvizsgálata jogszabályváltozás miatt.
      Előadó: Matyó Anikó, aljegyző
3./  A 132/2015.(XII.08.) számú testületi határozat kiegészítése a 0211 és 0214 hrsz-ú területek belterületbe vonása iránti kérelem benyújtásához
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
4./ A Községi Sportegyesület részére sportpályázathoz szükséges szándéknyilatkozat kiadása
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester
5. / ASP központhoz való csatlakozás és pályázat benyújtása
      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

mellékletek letöltése egyben


Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.
Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

Vácrátót, 2017. január 19.

                            Tisztelettel:    

    
                                    Spiegelhalter László
                                           polgármester