Képviselő-testületi ülés 2016.12.13. PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületénekülését

2016. december 13-án (kedden) 18.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye:Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

    Napirend előtti tájékoztatás.

                Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

Napirendi pontok:

 

1./ 2017. évi munkaterv elfogadása.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2./ Étkezési térítési díjak felülvizsgálata.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanok és közterület bérleti díjak felülvizsgálata.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4./ 2016. évi költségvetési előirányzat módosítása.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5./ Közterület használati díjak felülvizsgálata (rendelet melléklete).

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6./Gárdonyi Géza művelődési ház és a tornacsarnok bérleti díjainak felülvizsgálata.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7./ Vácrátóti KSE kezelésbe adási megállapodás felülvizsgálata.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

8./ Nyugdíjas Klub kezelésbe adási megállapodás felülvizsgálata.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

9./ Vácrátóti utcanév javaslatok meghatározása.

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

10./ Vácrátót, 097/5 hrsz.-ú ingatlan cseréjére benyújtott ajánlat ismertetése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

11./ Szerződés ismertetése a kutyás családi sport centrum kialakításával kapcsolatban.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

12./ Stemavin Vastgoed BV kérelmének ismertetése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

13./ Mókus Egységes Óvoda-Bölcsöde alapító okiratának módosítása (csoportbővítés miatt).

Előadó: Matyó Anikó aljegyző

 

Mellékletek letöltése egyben

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.

Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

Vácrátót, 2016. december 07.

 

                                                                                                              Tisztelettel:          

 

               

                                                                                                                                             Spiegelhalter László

                                                                                                                                                  polgármester