Képviselő-testületi ülés 2016.11.08. PDF Nyomtatás E-mail

 

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületénekülését

2016. november 08-án (kedden) 18.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye:Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

    Napirend előtti tájékoztatás.

                Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

Napirendi pontok:

 

1./ Terület iránti kérelem kutyás családi sport centrum kialakításához.

Meghívott vendég: Petrisyn Anita  Kutyás Központ Sport Egyesület képviselője

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2./ Helyi adók mértékének megállapítása.

Előadó: Matyó Anikó aljegyző

3./ Szociális célú tűzifa rendelet megalkotása,

Előadó: Matyó Anikó aljegyző

4./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében benyújtott pályázatok elbírálása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5./ 2016. évi költségvetési előirányzat módosítása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6./ Pályázat kiírása a Vácrátót, 097/5 a.) alrészlet eladására/hasznosítására.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7./ Óvoda beruházás pótmunkáinak jóváhagyása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

8./ Silinc Kft. közterülettel kapcsolatos kérelme.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

mellékletek letöltése

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.

Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

Vácrátót, 2016. november 02.

 

                                                                                                              Tisztelettel:          

 

               

                                                                                                                                             Spiegelhalter László

                                                                                                                                                  polgármester