Képviselő-testületi ülés 2016.10.12 PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületénekülését

2016. október 12-én (szerdán) 18.00 órára

összehívom.

 

Az ülés helye:Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

    Napirend előtti tájékoztatás.

                Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

Napirendi pontok:

1./ Beszámoló a község egészségügyi ellátásának alakulásáról (háziorvosi-, védőnői-, fogorvosi szolgálat).

Meghívott vendégek: dr. Kovács Péter háziorvos, Kissné Strihó Mária védőnő, dr. Cinkler Éva fogszakorvos

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2./ Beszámoló a helyi Művelődési Ház tevékenységéről .

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3./ 2017. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4./ MVM Partner Zrt. villamos energia ajánlatainak ismertetése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5./ 2016. évi költségvetési előirányzat módosítása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6./ Vácrátóti utcanév javaslatok meghatározása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7./ Óvoda beruházás határidő hosszabbítása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

8./ Vácrátót, 100/9,10 és 093/1,3 hrsz.-ú ingatlanok értékbecslésének ismertetése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

9./ DMRV Zrt. 2017-2031 évi gördülő fejlesztési terv – önkormányzatot érintő feladatok ismertetése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

10./ Vácrátót, 057/13 hrsz.-ú földhaszonbérleti szerződés módosítása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

11./ Vácrátót, 5005 hrsz.-ú területre kötendő haszonbérleti szerződés tervezet ismertetése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

12./ Terület iránti kérelem kutyás családi sport centrum kialakításához.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

melléklet letöltése egyben

 

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.

Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

Vácrátót, 2016. október 06.                           

                                                                                                              Tisztelettel:          

 

               

                                                                                                                                             Spiegelhalter László

                                                                                                                                                  polgármester