Képviselő-testületi ülés 2016.04.13 PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzat Polgármestere, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §., valamint Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete által a 4/2014. (II. 14.) számú rendelettel jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat 20. §.(2) bekezdésében biztosított jogkörömnél fogva Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületénekülését

2016. április 13-án (szerdán) 18.00 órára

 

összehívom.

 

Az ülés helye:Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltség – Tanácsterem (2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

 

    Napirend előtti tájékoztatás.

            Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

Napirendi pontok:

 

1./ Beszámoló a Váci Rendőrkapitányság 2015. évi tevékenységéről.

Meghívott vendég: Latorovszky Gábor a váci rendőrkapitányság vezetője

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2./ 2015. évi gyermekvédelmi és gyámügyi beszámoló.

Meghívott vendég: Nagyné Gódor Csilla az Esély Szociális Alapellátási Központ vezetője

Előadó: Matyó Anikó aljegyző

3./ Tájékoztató a községi könyvtár állapotáról és látogatottságáról.

Meghívott vendég: Dalváriné Ádám Judit könyvtáros

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4./ Az Önkormányzat 2015. évi szociális beszámolója.

Előadó: Matyó Anikó aljegyző

5./ 2015. évi zárszámadás ismertetése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6./ Közbeszerzési terv ismertetése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7./ Közmeghallgatás időpontjának és napirendi pontjainak meghatározása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

8./Vácrátót, 1100/1,2,3,4 és 1101/1,2 hrsz.-ú területek meghirdetése hasznosításra.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

9./ Vácrátót, 5005 hrsz.-ú ingatlan haszonbérbe adási kérelmének ismertetése.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

10./ Egyebek.

 

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok.

Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

 

testületi anyagok

2015. évi zárszámadás

Vácrátót, 2016. április 06.                     

           

                                                                       Tisztelettel:                  

 

                                                                                                          Spiegelhalter László

                                                                                                               polgármester