PEB + Szociális Bizottsági ülés meghívó 2013. február 13. PDF Nyomtatás E-mail
 Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési
Környezetvédelmi Bizottság, valamint
Népjóléti, Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Nevelési, Művelődési, Hírközlési és Sport Bizottság
2163 Vácrátót, Petőfi tér 3
.

M e g h í v ó

A 5/2011. (IV. 13.) számú, Vácrátót Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 43.§. (4) bekezdése alapján Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési Környezetvédelmi Bizottság, valamint a Népjóléti, Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Nevelési, Művelődési, Hírközlési és Sport Bizottság közös ülését

2014. február 13-án (csütörtökön) 18.00 órára
összehívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme
2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

N a p i r e n d :

1./ Vácrátót község 2014. évi költségvetése.
Előadó: Garamszegi Géza polgármester

2./ Vácrátót község 2013. évi költségvetési előirányzat módosítása.
Előadó: Garamszegi Géza polgármester

3./ Hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosítása.
Előadó: Matyó Anikó aljegyző

4./ A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni, illetve a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló rendelet ismertetése.
Előadó: Matyó Anikó aljegyző

5./ Futapest Klub kérelmének ismertetése.
Előadó: Garamszegi Géza polgármester

6./ Invitel Zrt. passzív antenna elhelyezésére kötendő szerződés tervezet ismertetése.
Előadó: Garamszegi Géza polgármester

7./ Egyebek:
- Major Angéla kérelmének ismertetése tervtanács létrehozásáról
- Használat ruha begyűjtésére szolgáló konténer elhelyezése a településen.
- Pályázat elbírálása a Vácrátót, 1100/4 hrsz-ú terület hasznosítására.

A napirendi pont fontosságára való tekintettel kérem lehetőleg mindenki vegyen részt az ülésen.

Vácrátót, 2014. február 4.
Tisztelettel:

Csonka Ferencné sk. Wildmann Erika sk
PEB elnök Szoc.Biz. elnök