Pénzügyi bizottsági ülés 2020.09.29. Nyomtatás

A 18/2015. (XI. 11.) számú, Vácrátót Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 43.§. (4) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság ülését az alábbi időpontra hívom össze:

2020. szeptember 29-én (kedden) 17.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Vácrátót Község Önkormányzat Tanácsterme, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

Napirend előtti tájékoztatás.
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

Napirendi pontok:

1.    Ciklusprogram 2019-2024. jóváhagyása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
2.    Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2021. évi fordulójához történő csatlakozás megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
3.    Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra (094/10; 1200/40,1200/59, 1200/62, 1200/67, 1200/74) érkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
4.    Vácrátóti Mókus Óvoda kerti fáinak karbantartására beérkezett ajánlat megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester
5.    Vácrátóti Mókus Óvoda MFP-Óvodaudvar beruházás pótmunka árajánlat megtárgyalása
Előadó: Spiegelhalter László polgármester

melléklet letöltése

Az ülésen történő megjelenésére feltétlen számítok. Akadályoztatását, esetleges távolmaradását kérem jelezze a 06-28/360-012 telefonszámon.

Vácrátót, 2020. szeptember 21.
                            Tisztelettel:    

Lukács Balázs sk.                                                                                                                                           PB elnök