Pénzügyi bizottsági ülés 2019.02.19 Nyomtatás

A 18/2015. (XI. 11.) számú, Vácrátót Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 43.§. (4) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság ülését az alábbi időpontra hívom össze:

 

2019. február 19-én (kedden) 17.00 órára

 

Az ülés helye:Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal Vácrátóti Kirendeltség –                                Tanácsterem 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

 

Napirendi pontok:

 

  1. Községi Sportegyesület írásos tájékoztatója a 2018. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

  1. Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület írásos tájékoztatója a 2018. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

  1. Karate HSE írásos tájékoztatója a 2018. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

  1. Diákönkormányzat írásos tájékoztatója a 2018. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

  1. Vácrátót Község 2019. évi költségvetésének ismertetése és a 2018. évi költségvetési előirányzat (11-12.hó) módosítása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

  1. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.18.) számú helyi rendelet módosításának megtárgyalása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

  1. Vácrátót Kinizsi u. 600 fm hosszú szakasz vízhálózat bővítésének tervezési munkára benyújtott árajánlatok megtárgyalása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

  1. Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának felülvizsgálata

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, kérem szíves megjelenését!

 

Vácrátót, 2019. február 14.

 

Tisztelettel:     

   

 

 

Lukács Bálint sk.                                                                                                                                           PB elnök