Bizottsági ülés 2018.02.16. PDF Nyomtatás E-mail

Megh í v ó

A 18/2015. (XI. 11.) számú, Vácrátót Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 43.§. (4) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság ülését az alábbi időpontra hívom össze:

 

2018. február 16-án (pénteken) 17.00 órára

 

Az ülés helye:Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal Vácrátóti Kirendeltség –   Tanácsterem 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

Napirendi pontok:

 

1. Vácrátót község 2018. évi költségvetésének ismertetése és a 2017. évi költségvetési előirányzat módosítása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2. Községi Sportegyesület írásos tájékoztatója a 2017. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3.Vácrátóti Hagyományőrző és Faluvédő Egyesület írásos tájékoztatója a 2017. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4. Karate HSE írásos tájékoztatója a 2017. évi átadott pénzeszközök felhasználásáról

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5. Díszpolgári cím adományozása.

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6. A fogorvosi rendelő kivitelezői ajánlatainak megtárgyalása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7.  A fogorvosi rendelő műszaki ellenőri ajánlatainak megtárgyalása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

8. A 100/14 hrsz-ú ingatlan megvásárlásra történő felajánlásának megtárgyalása

Előadó: Spiegelhalter László polgármester

 

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, kérem lehetőleg mindenki vegyen részt az ülésen.

 

Vácrátót, 2018. február 12.

 

Tisztelettel:     Lukács Bálint sk.        PB elnök