Pénzügyi Bizottsági ülés 2016.02.18 Nyomtatás

M e g h í v ó

 

A 4/2014. (II. 14.) számú, Vácrátót Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 43.§. (4) bekezdése alapján a Pénzügyi Bizottság ülését az alábbi időpontra hívom össze:

 

 

2016. február 18-án (csütörtökön) 18.00 órára

 

 

Az ülés helye:Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal Vácrátóti Kirendeltség –                                 Tanácsterem 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

 

 

Napirendi pontok:

 

1./ 2016. évi költségvetés megtárgyalása.

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

2./ 2015. évi belső ellenőrzési összefoglaló jelentés ismertetése.

      Előadó: Spiegelhalter László polgármester

3./ Írásos beszámoló a Községi Sportegyesület 2015- évi gazdálkodásáról.

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

4./ Vácrátóti Hagyományőrző Egyesület írásos tájékoztatója az átadott pénzeszközök

     felhasználásáról.

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

5./ Karate HSE írásos tájékoztatása a 2015. évi gazdálkodásáról.

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

6./ DMRV Zrt. gördülő fejlesztési tervének ismertetése.

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

7./ Vácrátót, 1100/4 hrsz.-ú terület meghirdetése hasznosításra.

     Előadó: Spiegelhalter László polgármester

A napirendi pontok fontosságára való tekintettel, kérem lehetőleg mindenki vegyen részt az ülésen.

 

Vácrátót, 2016. február 12.

 

Tisztelettel:    

  Lukács Bálint sk.  PB elnök