Vácrátót módosított településrendezési terve Nyomtatás
Innen letöltheti a településrendezési terv alátámasztó munkarészeinek RAJZI és SZÖVEGES változatát.
Innen letöltheti a TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVET és a TSZT HATÁROZATOT ÉS LEÍRÁST.