2/2020.(III.29.) sz. határozat PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Önkormányzatának polgármestere, úgy határozom, hogy a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. tv. 3. melléklet I.6. és I.9. pont szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására Vácrátót Község Önkormányzata pályázatot nyújt be. Ezúton felhatalmazom magam a támogatás iránti kérelem beadására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester


Vácrátót, 2020.03.29.

                            Spiegelhalter László
                            polgármester