jegyzőkönyv PDF Nyomtatás E-mail
Shobu Harcművészeti Sportegyesület
2011. május 19. napján tartott alakuló közgyűléséről

Helye: 2163. Vácrátót Szabadság út 28.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.

Levezető elnök: Szecsei Zoltán
Jegyzőkönyvvezető: Monoriné Huszár Éva
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Bóné Erika
Jegyzőkönyv-hitelesítő: Hremóné Kis Henrietta

Napirendi pontok

1. Az Egyesület megalakulásának kimondása nyílt szavazással.
2. A Sportegyesület alapszabályának elfogadása nyílt szavazással.
3. Az Egyesületvezető tisztségviselőinek megválasztása titkos szavazással.
4. Az egyesületi tagdíj meghatározása nyílt szavazással.
5. Az Egyesület nyilvántartásba vételének kérelmezése az illetékes Bíróságnál nyílt szavazással.

A napirendi pontokat az alakuló Közgyűlés tagjai egyhangú szavazással elfogadták.

1. napirendi pont
Az Egyesület alakuló Közgyűlésének tagjai elhatározták a Shobu Harcművészeti Sportegyesület létrehozását, így az Egyesület Közgyűlése kimondja a Shobu Harcművészeti Sportegyesület megalakulását.
Nyílt szavazás, a döntés egyhangú.
Határozat száma: 1/2011. (hó és nap)

2. napirendi pont
A levezető elnök ismertette a Shobu Harcművészeti Sportegyesület Alapszabályát. Az ismertetést követően kérdés, javaslat a jelenlévők részéről nem volt.
Az Egyesület alakuló Közgyűlése az Alapszabályt nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta.
Határozat száma: 2/2011. (hó és nap)

3. napirendi pont

A levezető elnök javaslatot terjeszt az alakuló Közgyűlés elé az Egyesület elnökének, alelnök-ének, felügyelő bizottság tagjainak személyére.
Az Egyesület elnökének Szecsei Zoltánt,
alelnökeinek Drága Zoltán és Kirchhofer Beáta,
felügyelő bizottsági tagoknak Tornainé Petényi Krisztinát, Gaszt Melindát, Millián Annát javasolja.
Egyéb javaslat nem volt.
A tisztségviselőkre tett javaslatot a levezető elnök egyenként szavazásra bocsátotta.
Ezt követően a Közgyűlés titkos szavazással, egyhangú döntéssel megválasztotta a Shobu Harcművészeti Sportegyesület Alapszabályát elnökének: Szecsei Zoltán
alelnökeinek Drága Zoltánt és Kirchhofer Beátát,
felügyelő bizottsági tagoknak Tornainé Petényi Krisztinát, Gaszt Melindát, Millián Annát választotta meg titkos szavazással a mai napon.
Az Egyesület képviseletére Szecsei Zoltán jogosult.
Határozat száma: 3/2011. (hó és nap)

4. napirendi pont
Az Egyesület elnöke javasolta, hogy a tagdíj mértéke évi 6000 Ft-ban, azaz hatezer forintban legyen meghatározva, amely összegből minimum 1500-Ft-ot kell negyedévenként a negyedév első napjáig az Egyesület bankszámlájára befizetni vagy átutalni.
A javaslatokat az Egyesület alakuló Közgyűlése nyílt szavazással, egyhangúlag elfogadta.
Határozat száma: 4/2011. (hó és nap)

5. napirendi pont

A Shobu Harcművészeti Sportegyesület tagjai egyhangúan, nyílt szavazással úgy határoztak, hogy az Egyesület Alapszabályát benyújtják a Pest Megyei Bíróságra bírósági nyilvántartásba vétel céljából. Felelős: Szecsei Zoltán az egyesület elnöke.
Határozat száma: 5/2011. (hó és nap)

Vácrátót, 2011. május 19.

............................................
egyesület elnöke

............................................
jegyzőkönyvvezető
............................................
levezető elnök

............................................
jegyzőkönyv-hitelesítő
............................................
jegyzőkönyv-hitelesítő