TÁMOP vácrátóti óvoda PDF Nyomtatás E-mail
TÁMOP 3.1.4-09/1-2009-0049
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”


Az Új Magyarország Fejlesztési terv keretében került kiírásra a TÁMOP 3.1.4. pályázat, melynek címe Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Az iskola fenntartója 3 feladat ellátási hely – Vácrátót óvoda, Vácrátót iskola és Vácduka iskola – fejlesztésére nyújtott be sikeres pályázatot.

A TÁMOP 3.1.4. pályázaton a három intézmény összesen 33. 370. 000.- Ft támogatást nyert.

Az összeget a pályázatban felvállalt szakmai programok, innovációk kivitelezésére, pedagógusaink továbbképzésére, illetve szaktanácsadók igénybevételére fordítjuk.

A pályázat alapvető célja az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló kulcskompetenciák egyénre szabott fejlesztése, a kompetencia alapú oktatás elterjesztése, pedagógusaink módszertani kultúrájának fejlesztése, korszerűsítése.

A kompetencia alapú oktatást az alábbi kompetencia területeken vezetjük be:
- Szövegértés – szövegalkotás,
- Matematika,
- Idegen nyelv,
- Szociális-, életviteli- és környezeti

A projekt keretében sor kerül a kompetencia alapú oktatás elterjesztéséhez szükséges újszerű tanulásszervezési eljárások elsajátíttatására és bevezetésére.
A pályázat keretében az alábbi innovációkat valósítjuk meg:
- Tantárgytömbösített oktatás
- Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása
- Témahét
- Három hetet meghaladó projekt
- Moduláris oktatás
- Jó gyakorlatok átvétele
- Önálló innováció – környezettudatos nevelési program kidolgozása

TÁMOP.-3.1.4-09/1-2009-0049
„Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – Innovatív intézményekben”


Pedagógus továbbképzések

A pályázatban vállalt kompetencia területek bevezetésének és innovációk megvalósításának részletezése

Vácrátóton
Vácdukán


TÁMOP 3.1.4 – Társadalmi szerepvállalás a községben

Pályázati munkatervünkben kiemelt feladatként szerepel a községekben lévő intézményekkel, szervezetekkel való együttműködés, közös társadalmi szerepvállalás. A feladat jegyében intézményeink részt vesznek a községi programok megszervezésében, lebonyolításában, illetve néhány intézményi rendezvényt kiszélesítünk, túllépve az iskolai kereteken.
Szeretnénk elérni, hogy az előző években már kialakult jó kapcsolataink tovább erősödjenek, új területekre, tevékenységi formákra is kiterjedjenek. Tanulóink aktívan vegyenek részt a különböző rendezvényeken, felnőtt korukra településük hasznos, a társadalmi életben aktív szerepet vállaló tagjai legyenek.

Iskolásaink és óvodásaink az alábbi rendezvényeken vettek részt:
- Szüreti felvonulás (Vácrátóton 2010. 09. 11, Vácdukán 2010.10. 02.)
- A Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet által kiírt rajzverseny (szeptember)
- Közös megemlékezés nemzeti ünnepeinkről (október 6, október 23)
- Író – olvasó találkozó Nógrádi Gáborral és Nógrádi Gergellyel ( 2010. 11.17) – Vácduka – szervezők: alapítvány, iskola még:
- Szent Márton napi lámpás felvonulás német nyelvi modul (2010. 11. 19.)-Vácrátót, szervező:iskola
- Adventi készülődés (2010. 11.28) – Vácduka -szervezők: alapítvány, iskola
- Karácsonyi műsor (2010. 12.17.)– Vácduka – szervezők: iskola, szmk


További mellékletek letölthetők az alábbi linkekre kattintva:
Környezettudatos nevelés program
Projektindítió nap