Egyházi hírek
Sződligeti Gondozási Központ PDF Nyomtatás E-mail

GONDOZÁSI KÖZPONT

2133 Sződliget, Szent István u. 34-36.

Email:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Mobil tel.: 06 30 485 9298      Tel.: 06 27 590-095/113 mellék

Kirendeltsége: 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

Email: gyermekjoleti@vacratot.hu

Tel.: 06 28 360-012

Mb. intézményvezető: Tóth Ildikó (Mobil tel.: 06 20 563 8955)

Család –és Gyermekjóléti Szolgálat, Házi segítségnyújtás, Szociális étkeztetés

A Gondozási Központ munkatársai munkaidőben telefonon hívhatóak, kérdéseikre, kéréseikre válaszolnak, de email üzenetet is küldhetnek, arra 1 napon belül válaszolunk, vagy az ügyfélfogadási időben személyesen is felkereshetőek!

Ügyfélfogadás:

Kedd és Csütörtöki napokon az ügyfélfogadás szünetel mindkét településen, ezeken a napokon előre egyeztetett időpontban kereshető fel a családsegítő munkatárs.

Családsegítő munkatársak elérhetőségei:

 

Kucsora István

Tel.: 06 70 4697543

 

Munkanapok

 

Sződliget

Vácrátót

Hétfő

 

8.00-17.30

szünetel

Kedd

 

8.00-14.00

szünetel

Szerda

 

szünetel

8.00-15.30

Csütörtök

 

szünetel

8.00-14.00

Péntek

 

szünetel

szünetel

Család-és Gyermekjóléti Szolgálat

A család-és gyermekjóléti szolgálat egy szociális alapellátási forma, mely személyes gondoskodást nyújtó ellátás a működési területén élő teljes lakosság, illetve a szociálisan rászorultak részére.

Célja:A működési területén elő szociális és mentálhigiénés problémák illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok vonatkozásában az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

Feladata:A családok és gyermekek érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik.

Alapellátás keretében biztosítani kell:

 • a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást
 • az anyagi nehézséggel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését
 • a családok segítését, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését
 • nyári táborok, közös programok szervezését
 • a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők, a fogyatékossággal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, a pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását.
 • adományok közvetítése
 • hivatalos ügyintézéshez segítségnyújtása
 • humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, felkarolása
 • pszichológiai tanácsadás

A családsegítő munkatársak a szociális munka eszközeivel és módszereivel hozzájárulnak az egyének, családok, csoportok és közösségek jólétéhez, fejlődéséhez és szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

Pszichológiai tanácsadás: Hétfői napokon 15.30-17.30 óra között, időpont egyeztetéssel, mindkét településen szükség szerint!

Időpont egyeztetés: 06 30 485 9298

Tanácsadó: Gurdon Katalin pszichológus

A család-és gyermekjóléti szolgálat és a pszichológiai tanácsadás térítésmentesen vehető igénybe!

A Család –és Gyermekjóléti Szolgálatunk munkáját a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásaival segíti, illetve együttműködünk a családok segítése, ellátása érdekében erről is olvashatnak honlapunkon!

 

 

Házi segítségnyújtás

Szociális gondozónők/Sződliget:

Sebőkné Mikó Lilla Tel.: 06 20 918 5397

 Fogarasiné Szemeti Viktória Tel.: 06 20 918 4278

A Gondozási Központ Sződliget Nagyközségben látja el a házi segítségnyújtás gondozási feladatait.

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

Biztosítani kell a házi segítségnyújtás keretében az alábbiakat:

 • az alapvető gondozási és ápolási feltételek ellátása
 • az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiénés körülményeinek megtartásában való segítségnyújtást
 • megelőzni a veszélyhelyzetek kialakulását, azok elhárításában közreműködni
 • a segítségnyújtásban részesülőnek a környezetével aló kapcsolattartását segíteni

Sződliget Nagyközségben a házi segítségnyújtási feladatok a személyi gondozást és a szociális segítést 2 fő szociális gondozónő látja el a hétköznapokon 8.00-16.30 óra között. A településen jelenleg 18 fő részére biztosítható ez az ellátási forma.

Az házi segítségnyújtásért, gondozásért az ellátási díj mérséklésére, illetve elengedésére a kérelem és igazolások tekintetében a polgármester jogosult!

Vácrátót Községben a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ biztosítja a házi segítségnyújtási feladatokat és biztosít szociális étkeztetést!

Elérhetősége: http://www.eselykisterseg.hu/rolunk/szolgaltatasaink

Intézményvezető: Nagyné Gódor Csilla: 06-70-931-0966
Szociális étkezés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hajléktalanok nappali melegedője szakmai vezető: Magyar Barbara: 06-70-931-0967

 

Szociális étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezésről is gondoskodni kell, akik:

 • 65 év felettiek
 • akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt képtelenek önerőből megoldani étkezésüket
 • hajléktalan
 • átmeneti vagy krónikus betegség miatt megromlott egészségi állapotú

Az étkeztetés igénybevételéért térítési díjat kell fizetni, a díj mérséklésére, illetve elengedésére a kérelem és igazolások tekintetében a polgármester jogosult!

 

Étkezéssel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik személyesen vagy telefonon is! Az étkeztetést az Üvegház Étterem biztosítja és térítésmentesen szállítja ki az étkezők részére.

Az étlap több menüből áll, így a szolgáltatást igénylő változatosan étkezhet saját igényei szerint. Az étlapot a szerdai napon átadja a munkatárs a következő hét menüjével, melyet kitöltve részükre szükséges leadniuk. Az ételek kiszállításához szükséges ételhordókat az igénybevevőnek kell biztosítania.

A szociális étkeztetést igénybevevők minden hónap 15-ig csekken fizethetik be, számla ellenében étkezési díjaikat.

Az étkeztetés számlázását, nyilvántartását Sebőkné Mikó Lilla végzi, elérhetősége: 06 20 918 5397

 

Váci Család- és Gyermekjóléti Központ

Elérhetőségei:2600 Vác, Deákvári fasor 2.

Telefon: 06 27/306-882, 06 27/502-300   Mobil: 06 30 360 6883

Email: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ügyfélfogadási időben további információkkal állnak rendelkezésükre!

Hétfő-Csütörtök:8.00-15.00

Péntek:8.00-12.00

Speciális szolgáltatásaikat a Váci Járási illetékességi területén biztosítja:

 • Kapcsolattartási ügyelet
 • Jogi tanácsadás  Hétfő-Csütörtök: 8.00-16.00, Péntek: 8.00-12.00 Előzetes telefonos bejelentkezés: 06 27/502-300
 • Pszichológiai tanácsadás hétfőtől péntekig előzetes bejelentkezés szükséges: 06 27/502-301
 • Utcai szociális munka
 • Kórházi szociális munka  Mobil: 06 30 360 4291

A szolgáltatások önkéntesen, előzetes telefonos egyeztetést követően, térítésmentesen igénybe vehetőek!

Készenléti szolgálat

Mobil: 06 30 827 8558

krízishelyzetbe került személyeknek

24 órás ügyeletet biztosítanak!