Hirdetmény ingatlan hasznosítására PDF Nyomtatás E-mail
PÁLYÁZATI KIÍRÁS!
Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, és hasznosítását célzó eljárások helyi szabályairól szóló 1/2007. (I.17.) számú önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Vácrátót Község Önkormányzata, 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.
2. Pályázat célja: önkormányzati ingatlan hasznosítása
3. A pályázat jellege: a pályázat nyilvános
4. Pályáztatásra kerülő ingatlan:
A váci ingatlan-nyilvántartás szerinti:
- Vácrátót, 1100/4 hrsz-ú belterületi, „kivett beépítetlen terület ” megnevezésű, 9226 m2 nagyságú ingatlan.

5. Az ajánlatok benyújtásának helye: Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal Vácrátóti Kirendeltsége, 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.

6. Az ajánlatok benyújtásának módja:
az ajánlatok benyújthatók személyesen, vagy postai úton. Az ajánlatok zárt borítékban, 3 eredeti példányban, az ajánlattevő aláírásával ellátva kell benyújtani. A boríték kívülről semmilyen utalást ne tartalmazzon az ajánlattevő személyre vonatkozóan.

7. A pályázatok elbírálásának szempontja: A pályázatok elbírálásánál fő szempont a vételár/hasznosításért fizetett ár nagysága.

8. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a pályázati feltételeket; nyilatkoznia kell az ingatlanért felkínált vételár/ hasznosításért fizetett ár nagyságáról (bruttó egyösszegű megajánlást kér a kiíró), továbbá nyilatkoznia kell az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan.

9. Az ajánlatok benyújtásának határideje:

2013. december 11. (szerda) 12.00 óra
Nyilvános bontás ideje: 2013. december 11. (szerda) 14.00 óra;
helye: Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal Vácrátóti Kirendeltsége,
címe: 2163 Vácrátót Petőfi tér 3.

10. Az ajánlati kötöttség minimális időtartam:
A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

11. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:
a Vácrátóti Kirendeltség illetékes munkatársától illetve a 06-28-360-012-es telefonszámon.

12. Pályázati biztosíték: a kiíró nem kér pályázati biztosítékot az ajánlatok benyújtása során.

13. Pályázatok elbírálása
: a benyújtott pályázatokat a kiíró megvizsgálja és a Képviselő-testület elé terjeszti.

14. Egyéb információ
Az ingatlanok, igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban megtekinthetőek. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja. A hasznosításra vonatkozó feltételeket a Képviselő-testület határozza meg. A pályázati eljárásban csak olyan jogi, illetve természetes személy vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
További információ kérhető a Vácrátóti Kirendeltségén ügyfélfogadási időben.

A pályázati kiírás a Vácrátóti Kirendeltség hirdető tábláján, az Önkormányzat weboldalán kerül meghirdetésre.

Vácrátót, 2013. november 26.
Garamszegi Géza, polgármester sk.

 

Vácrátóti Hírlevél!

Iratkozzon fel és értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről!

Keresés