2022. évi kéményseprő ipari társasházi sormunka terv PDF Nyomtatás E-mail

Tájékoztatom, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése
érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2022. évi kéményseprőipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

Hivatkozással a BM rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra, a lakosság tájékoztatása érdekében kérem, hogy a mellékelt Pest megyei társasházi sormunkaterv alapján, jelen levél kézhezvételét követően haladéktalanul, az érintett településeken a társasházi sormunka elvégzésének tervezett idejét a helyben szokásos módon közzétenni szíveskedjék.
Tájékoztatom továbbá, hogy a sormunka ütemtervvel, és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ szervezetünk lakossági honlapján: www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon elérhető.

Tisztelettel:
Tóth László tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
igazgatóhelyettes