Rendkívüli zárva tartás az óvodában PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Polgármesterének 6/2021. (III.01.) sz. Kt. határozata a Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde rendkívüli zárva tartásáról

A 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörömben Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva - a Képviselő-testülettel egyeztetve és teljes körű egyetértésével - az alábbi határozatot hozom:A Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsődében az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott határozat szerint a megbetegedés miatt lecsökkent pedagógus létszám miatt, 2021.03.02. napjától 2021.03. 05. napjáig RENDKÍVÜLI ZÁRVATARTÁST RENDELEK el.

Az intézmény ezen időszak alatt zárva tart. Az első nyitvatartási nap: 2021.03.08 (hétfő).

 
Kelt: Vácrátót, 2021.03.01.


Spiegelhalter László      Polgármester                   dr. Törőcsik Edit  Jegyző