Felhívás Vácrátót Község Rendezési Tervének módosításával kapcsolatban PDF Nyomtatás E-mail

Tisztelt Vácrátóti Lakosok! Tisztelt Érdekképviseleti- és Civil Szervezetek!
Tisztelt Gazdálkodó Szervezetek! Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően ezúton tájékoztatom, hogy Vácrátót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020.02.18. napján fogadta el, a jelenleg érvényben lévő településrendezési tervet (településszerkezeti terv+helyi építési szabályzat).


A jelenleg hatályos dokumentációk: a 7/2020. (II.18.) számú határozattal jóváhagyott Szerkezeti Terv és a 4/2020. (II.19.) számú rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervek.

A Képviselő-testület 2020.03.27. napján a Vácrátót 0203/5 és 0203/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő beruházás kapcsán a Településrendezési Terv részleges módosításáról döntött.
Az ehhez kapcsolódó dokumentációk a település honlapján (www.vacratot.hu), alábbi linken megismerhetőek:

>>> letöltés <<<


Fentiekre tekintettel kérem Önöket, hogy a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos véleményüket, elképzeléseiket, legkésőbb 2020. augusztus 10-ig,
-    levélben: Spiegelhalter László, polgármesternek címezve a Sződligeti KÖH Vácrátóti Kirendeltségének címére (Vácrátót, Petőfi tér 3.), vagy
-    elektronikus levélben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre szíveskedjenek eljuttatni.
-   
Együttműködését ezúton is köszönöm!

Vácrátót, 2020. július 23.           

Tisztelettel: 

Spiegelhalter László sk.
polgármester