1/2020. PM határozat PDF Nyomtatás E-mail

Vácrátót Község Polgármestere
1/2020.(III.16.) sz.
h a t á r o z a t a

A katasztrófavédelemről szóló törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a kormány által kihirdetett vészhelyzetre tekintettel – a képviselőtestület tagjaival egyeztetve - az alábbi határozatot adom ki a járvány megelőzésének érdekében.

1.    Vácrátót település területén, 2020. március 16-án koronavírus fertőzöttet (2019-COVID) nem tartunk nyilván, elkülönítésre ez idáig nem került sor.

2.    A Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsőde működését 2020. március 18. napjától határozatlan időre felfüggesztem. Az intézmény ezen időszak alatt, kivételesen indokolt esetben a gyermekek felügyeletét ügyeleti rendszerben biztosítja (Pl.: azon gyermekek számára, akiknek szülei közszolgálati /pl. egészségügy, rendőrség, honvédség, katasztrófavédelem, stb./ feladatot látnak el, illetve azoknak, akiknek munkáltatója kötelező munkavégzést rendel el és erről igazolást mutatnak be, vagy elektronikusan ( Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ) megküldik az óvodavezetőnek. A kivételesen indokolt esetről – a szülő írásbeli kérelme alapján – az óvodavezető dönt.

3.    A kötelező gyermekétkeztetési feladatellátást a következők szerint szervezem meg:
A Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsődébe járó gyermekek, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola (iskola) tanulói részére a napi egyszeri meleg ebéd ellátást biztosítom, úgy, hogy az igénylőknek az ételt a főzőkonyhán (Vácrátót, Petőfi tér 3.) minden nap 12.00-13.00 óra között át kell venniük, s azért a korábban megszokott módon, térítési díjat kell fizetniük.

a.)     A Vácrátóti Mókus Óvoda-Bölcsődébe járó gyermekek szülei igényelhetik a határozatlan időtartamú felfüggesztés idejére is az étkezést az alábbi módon:
Az étkezési igényeket 2020.03.18.12.00 óráig a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. elektronikus levélcímre kell megküldeni, vagy a +36 28/369-390-es telefonszámon lehet jelezni.
b) A Petőfi Sándor Általános Iskolába járó gyermekek szülei igényelhetik a határozatlan időtartamú felfüggesztés idejére is az étkezést. Az iskola a szülői igények felmérését a mai napon (2020.03.16.) elvégezte.

4.    A Sződligeti Közös Önkormányzati Hivatal Vácrátóti Kirendeltségének ügyfélfogadását, a polgármester és a jegyző/aljegyző fogadóóráját 2020. március 18-tól határozatlan időre felfüggesztem. Amennyiben a folyó vagy új ügyekben haladéktalanul szükséges eljárnia a kirendeltség dolgozóinak, úgy azt a jegyző mérlegeli, és dönt a személyes egyeztetés lebonyolításáról. A hivatal elérhetőségei továbbra is rendelkezésre állnak. Bejelentéseiket megtehetik a +36 28/360-012-es, illetve a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. és a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. elektronikus elérhetőségeken.

5.    A Vácrátóti tornacsarnok valamint a Gárdonyi Géza Rendezvényközpont és a Községi Könyvtár működését 2020. március 18. napjától határozatlan időre felfüggesztem.

6.    A működő intézményi területeken dolgozó személyekre az érvényben lévő munkaügyi szabályok vonatkoznak, azokat szigorúan be kell tartani.

7.    A járvány megelőzése érdekében a képviselő-testület Magyarország Kormányával, a közigazgatás szerveivel együttműködve végzi a munkáját, és szükség szerint a tovább védekezés érdekében ülésezik.
Vácrátót, 2020. 03. 16.                    
Spiegelhalter László, polgármester