Határtalanul program

Tájékoztatás a fizető várakozás rendjéről

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Látogatóinkat, hogy Vácrátót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a fizető várakozás rendjéről 5/2017. (IV.26.) szóló helyi rendeletével döntött a Vácrátót közigazgatási területén kijelölt fizető várakozási övezetek kijelöléséről, a területek igénybevételének rendjéről.

Fizető várakozási övezet:

A község közigazgatási területén belül, az önkormányzati tulajdonú közutak, közterületek, egyéb önkormányzati tulajdonú területek, melyek fizetőparkolóként, várakozóhelyként kialakítottak és ennek megfelelően táblával megjelöltek.

 

Díj fizetésére kötelezettek köre:

A kijelölt fizető parkolót igénybevevő gépjármű üzembentartója. (Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek. (a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 2.§ 9. pontja szerint).

 

Üzemidő:

Március1-től November 15. napjáig hétvégén és munkaszüneti napokon 800és 1700 között a várakozás, térítés ellenében vehető igénybe. November 16-tól március 1-ig terjedő időszakban a várakozás térítésmentes.

 

Várakozási díj mértéke:     

Mindkét díjosztály tekintetében az első megkezdett órát köteles fizetni az igénybe vevő, a többi igénybe vett óra díjmentes.

„A” díjosztály: személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotor-kerékpár, 3,5 t össztömeg alatti tehergépkocsi: 500.-Ft/óra

„B” díjosztály: autóbusz, tehergépkocsi 3,5 t össztömeg felett, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi: 1500.- Ft/óra

 

Díjfizetés módja:

A várakozási díjat előre, készpénzben kell megfizetni, az Önkormányzat helyszínen tartózkodó képviselőjénél, a parkoló szelvény megvásárlásával.

 

Egyéb szabályok:

-       A várakozási jogosultságot igazoló parkoló szelvényt a várakozás időtartama alatt a gépjárműben jól látható helyen kell az első szélvédő mögötti műszerfalon elhelyezni oly módon, hogy a rajta szereplő adatok a gépjárművön kívülről ellenőrizhetők legyenek.

-       A díjfizetési kötelezettség a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

 

A parkolási jogosultság ellenőrzése, pótdíjazás:

 

-       A várakozási területek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az Önkormányzat képviseletében eljáró személy az üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni.

-       Ha a jármű a fizető várakozási helyen, díjfizetés nélkül várakozik, akkor várakozási alkalmanként a közúti közlekedésről szóló I. évi törvény szerint 1 órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

 

-       A pótdíj fizetési kötelezettség keletkezésére, összegére és a pótdíj megfizetésének szabályaira a közúti közlekedésről szóló I. évi törvény 15/C-15/E.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

-       A szabálytalanul parkoló jármű szélvédőjén az ellenőr jól látható helyen készpénz-átutalási megbízással ellátott díj- és pótdíjfizetési felszólítást hagy, melyen feltünteti a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint a díj megfizetésére vonatkozó tudnivalókat.

 

-       Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása, vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása esetén az Önkormányzat az érvényben lévő polgári jog szabályai szerint járhat el.

 

A parkolási díjból származó bevételt Vácrátót Község Önkormányzata a közterületek fenntartására, fejlesztésére fordítja, javítva ezzel közterületeinek állapotát.

 

Üzemeltető: Vácrátót Község Önkormányzata (székhely: 2163 Vácrátót, Petőfi tér 3.)

Tel: 0628/360-012; E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ; Honlap: www.vacratot.hu

 

 

 

Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének

5/2017. (V.01.) önkormányzati rendelete

a fizető várakozás rendjéről

(hatályos 2017. 05.01-jétől)

 

Vácrátót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. Általános rendelkezések

 

1. §                        A rendelet területi hatálya a község közigazgatási területén belül, az önkormányzati tulajdonú közutakon, továbbá közterületeken illetve egyéb önkormányzati tulajdonú területeken fizetőparkolóként, várakozóhelyként kialakított területekre terjed ki.

 

2. §                        A Vácrátót közigazgatási területén kijelölt fizető parkolók, várakozási területeket felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

 

3. §                        A rendelet személyi hatálya kiterjed a rendeletben megjelölt fizető parkolót igénybevevő gépjármű a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti üzembentartójára.

 

4. §                        A tárgyi hatálya kiterjed valamennyi közúti járműre, kivéve:

 

a)         a gépjárművön elhelyezett figyelmeztető jelzést jogosan használó kommunális szolgáltató üzembentartóknak,

b)        a közérdekből történő veszély-, vagy hibaelhárítást végző személyeket szállító üzembentartóknak,

c)         az áruszállítás miatt várakozó gépjárművek üzembentartóinak a tényleges rakodás időtartama alatt,

d)        a diplomáciai mentességet élvező üzembentartóknak,

e)         a sürgősségi vagy háziorvosi ellátást végző egészségügyi szolgáltató üzembentartóknak.

 

5. §                        E rendelet alkalmazásában:

(1)   Üzembentartó: a jármű tulajdonosa, illetve akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlően igazolt jogcím alapján a járműnyilvántartásba bejegyeztek. (a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 2.§ 9. pontja szerint).

(2)   Megállás: járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetőleg - ha a vezető a járműnél marad - egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás. (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 1. sz. függelék III/d.) szerint).

(3)   Várakozás: járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás. (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) (továbbiakban: KRESZ) 1. sz. függelék III/e.) szerint)

(4)   Fizető parkoló, az amelyet a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975.(II.05.) KPM-BM együttes rendelet (továbbiakban: KRESZ) 17.§(1) bekezdés e) pontja (110.ábra) szerinti „várakozóhely” jelzőtáblával és az alatta elhelyezett, a díjfizetési kötelezettségre utaló kiegészítő táblával jelöltek meg.

 

2. A várakozási területek igénybevételének szabályai

 

6. §                        A várakozás legfontosabb szabályairól és a díjfizetés módjáról az Önkormányzat a várakozóhelyen információs táblán nyújt tájékoztatást.

7. §                        A díjfizetési kötelezettség a várakozó járművek őrzésére nem terjed ki.

8. §             (1) A várakozási területen lévő várakozóhelyek hétvégén és munkaszüneti napokon 800és 1700 közötti időszakban (továbbiakban: üzemidőben) csak az előírt várakozási díj megfizetésének ellenében vehetők igénybe.

                   (2) November 1-től március 31-ig terjedő időszakbana várakozóhelyek igénybevétele ingyenes.

                   (3) Nem kell várakozási díjat fizetni:

a) a gépjárművön elhelyezett figyelmeztető jelzést jogosan használó kommunális szolgáltató üzembentartóknak,

b) a közérdekből történő veszély-, vagy hibaelhárítást végző személyeket szállító üzembentartóknak,

c) az áruszállítás miatt várakozó gépjárművek üzembentartóinak a tényleges rakodás időtartama alatt,

d) a diplomáciai mentességet élvező üzembentartóknak,

e) a sürgősségi vagy háziorvosi ellátást végző egészségügyi szolgáltató üzembentartóknak,

                   (4) A várakozási díjak mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

 

9. §      (1) A várakozási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell sorolni:

a)       „A” díjosztály: személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotor-kerékpár, 3,5 t össztömeg alatti tehergépkocsi;

b)      „B” díjosztály: autóbusz, tehergépkocsi 3,5 t össztömeg felett, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi;

(2) A várakozási jogosultságot igazoló parkoló szelvényt a várakozás időtartama alatt a gépjárműben jól látható helyen kell az első szélvédő mögötti műszerfalon elhelyezni oly módon, hogy a rajta szereplő adatok a gépjárművön kívülről ellenőrizhetők legyenek.

(3) Mindkét díjosztály tekintetében az első megkezdett órát köteles fizetni az igénybe vevő, a többi igénybe vett óra díjmentes.

 

3. A díjfizetés módja

 

10. §    (1) A várakozási díjat előre kell készpénzben megfizetni, az Önkormányzat helyszínen tartózkodó képviselőjénél, a parkoló szelvény megvásárlásával.

(2) Adott napon megvásárolt parkoló szelvény az adott napon történő parkolásra jogosítja fel a közúti jármű üzembentartóját.

(3) Ugyanazon parkoló szelvény több alkalommal nem használható fel.

 

4. A parkolási jogosultság ellenőrzése, pótdíjazással kapcsolatos eljárás

 

11.§    (1) A várakozási területek szabályszerű igénybevételét és a várakozási díj megfizetését az Önkormányzat képviseletében eljáró személy az üzemidőben bármikor jogosult ellenőrizni.

(2) Ha a jármű a fizető várakozási helyen, díjfizetés nélkül várakozik, akkor várakozási alkalmanként a közúti közlekedésről szóló I. évi törvény szerint 1 órai várakozási díjat, továbbá pótdíjat kell fizetni.

(3) A pótdíj fizetési kötelezettség keletkezésére, összegére és a pótdíj megfizetésének szabályaira a közúti közlekedésről szóló I. évi törvény 15/C-15/E.§ rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A szabálytalanul parkoló járm;ű szélvédőjén az ellenőr jól látható helyen készpénzátutalási megbízással ellátott díj- és pótdíjfizetési felszólítást hagy, melyen feltünteti a szabálytalanság tényét, helyét, időpontját, a gépkocsi rendszámát, valamint a díj megfizetésére vonatkozó tudnivalókat.

(5) Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása, vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása esetén az Önkormányzat az érvényben lévő polgári jog szabályai szerint járhat el.

 

5. Záró rendelkezések

 

12.§     (1) Ez a rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba.

            (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, a helyben szokásos módon.

 

Spiegelhalter László s.k.                                        Dr. Törőcsik Edit s.k.

         polgármester                                                                   jegyző

 

 

 

 

1.      sz. melléklet a 5/2017. (V.01.) önkormányzati rendelethez

 

Vácrátót közigazgatási területén kijelölt várakozási területek

 

1.      332 hrsz, - Malom utca

2.      333 hrsz,

3.      422/1 hrsz

4.      422/3 hrsz

5.      422/4 hrsz

 

2. melléklet a 5/2017. (V.01.) önkormányzati rendelethez

 

 

A várakozási díjak díjak mértéke

 

 

Várakozási díj az várakozási övezetben:                  

 

a)      A” díjosztály: személygépkocsi, három- vagy négykerekű motorkerékpár, három- vagy négykerekű segédmotor-kerékpár, 3,5 t össztömeg alatti tehergépkocsi: 500.- Ft/óra

b)      „B” díjosztály: autóbusz, tehergépkocsi 3,5 t össztömeg felett, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi: 1500.- Ft/óra

 

 

A díj maximum mértékét az 1988. évi I. törvény 15/A.§ határozza meg

(5)Az egy órára vonatkozó várakozási díj személygépkocsi, három-vagy négykerekű motorkerékpár, valamint három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár várakozása esetén - a tárgyév január 1. napjától tárgyév december 31. napjáig terjedő időszakban - nem haladhatja meg az állami adóhatóság által az előző naptári év szeptemberében és az azt megelőző tizenegy hónapban egy liter ESZ 95-ös ólmozatlan benzin üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható áraként havonta közzétett ár egyszerű számtani átlagának a kétszeresét.

(6)Autóbusz, vontató, tehergépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű és pótkocsi várakozása esetén a várakozási díjnak a legmagasabb összege az (5) bekezdésben megjelölt díjak háromszorosa, járműszerelvény várakozása esetén az (5) bekezdésben megjelölt díjak hatszorosa lehet.

 

 

 

 

 

 

Vácrátóti Hírlevél!

Iratkozzon fel és értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről!

Keresés

Oldalainkat 2295 vendég böngészi