Óvodai gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinek szabályai PDF Nyomtatás E-mail

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom a kedves szülőket, hogy a kormány döntésének értelmében módosulnak a bölcsődei, óvodai gyermekétkeztetés normatív kedvezményeinek szabályai.

2015. szeptember 1-től a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997.évi XXXI. törvény 151 § (5) bekezdése alapján a gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj
100%-át normatív kedvezményként kell biztosítani  (továbbiakban: ingyenes étkezés) a bölcsődei és az óvodai nevelésben részesülő gyermek után, ha

a)  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b)  tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan
beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
c)  olyan családban él, ahol három vagy több gyermek nevelődik,
d)  olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal
csökkentett összegének 130%-át (ez az összeg 2015. évben 89.408 Ft),
e)  nevelésbe vették.

Ha a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételét  

a)  a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága alapozza
meg,  abban  az  esetben  a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményre  való
jogosultság kezdő időpontjától, legkorábban az ellátás igénybevételének első
napjától illeti meg a kötelezettet a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a
térítésidíj- fizetési mentesség,
 
b)  az a) pont alá nem tartozó feltételek fennállása alapozza meg,  abban  az  esetben a
kedvezmény igénybevételére jogosító feltétel fennállásának az intézményvezető
részére  történő  bejelentését,  illetve  igazolását  követő  naptól  illeti  meg  a
kötelezettet a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye és a térítésidíj-  fizetési
mentesség.

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a bölcsődei, óvodai
nevelés esetén a mellékelt nyilatkozat kitöltése és leadás szükséges. Felhívom a figyelmüket
arra,  hogy  szeptember  1-jétől  való  igénybevétel  esetén  a  nyilatkozatot  legkésőbb  2015.
augusztus 31-ig adják le az óvodában.

Amennyiben további kérdése van a kedvezmény igénybevételével kapcsolatban, forduljon bizalommal hozzám.

Vácrátót, 2015. augusztus 14.                      

Pappné Spiegelhalter Julianna
intézményvezető

 

NYILATKOZAT LETÖLTÉSE
 

 

Vácrátóti Hírlevél!

Iratkozzon fel és értesüljön elsőként legfrissebb híreinkről!

Keresés